VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN, ÉÉN PASSIE

Wie een Kiwanis-club wil oprichten en met succes in stand wil houden, moet diversiteit omarmen.

Tekst: Julie Saetre

Tijdens de Kiwanis International-conventie van 2019 stemde een overgrote meerderheid van de afgevaardigden in met een amendement waarmee een herziene non-discriminatieclausule werd toegevoegd aan de statuten: “Kiwanis-clubs discrimineren niet op grond van ras, huidskleur, geloof, afkomst, leeftijd of geslacht, noch op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit, bij het toelaten van leden of bij hun activiteiten of operationele zaken.” 

De categorieën “leeftijd” en “sekse” waren een nieuwe en welkome aanvulling voor Kiwanis-leden als Donovan Gaylor uit Albuquerque, in de Amerikaanse staat New Mexico. Gaylor is 23 en was in het jaar 2019-2020 president van de Kiwanis-club van Los Altos. Of neem Miguel Sarasa, oprichter van de LGBT+-Kiwanis-club, een online club met als thuisbasis Zuid-Californië. 

Gaylor leidt een club waarvan de leden een gemiddelde leeftijd van ruim 70 jaar hebben. Sarasa – luitenant-gouverneur van divisie 47 in het district Californië-Nevada-Hawaï – richtte een club op speciaal voor LGBT+-jongeren. De herziene statuten versterken datgene waarvan zij vast overtuigd zijn: hulp aan de kinderen van de wereld is een doel waaraan iedereen, hoe verschillend ook, samen kan werken. 

“Als ik denk aan diversiteit, denk ik aan verschillende soorten mensen die samen één geheel vormen,” zegt Gaylor. “Je zet alle tegenstellingen en verschillen opzij en benadrukt het gezamenlijke doel. Voor Kiwanis is dat het helpen van kinderen en de gemeenschap waarin we leven.” 

Sarasa voegt daaraan toe: “Het is belangrijk dat we niet stil blijven staan en inzien dat de tijden veranderen. We moeten meer begrip voor anderen opbrengen. Uiteindelijk leven we allemaal samen op deze planeet en moeten we ons best doen om ons steentje bij te dragen.” 

Het blijkt dat clubs ook duurzamer zijn als het ledenbestand gevarieerder en inclusiever is, zegt Kathleen Nalty, een Amerikaanse onderwijsdeskundige en consultant, die gespecialiseerd is in het creëren van een inclusieve cultuur bij organisaties waardoor ze talent kunnen vasthouden. 

“Diversiteit en inclusiviteit zijn ook zakelijk gezien belangrijk,” zegt ze. “Uit alle onderzoeken blijkt dat er enorme zakelijke voordelen mee vallen te behalen.” 

In haar rapport “The Business Imperative of Diversity & Inclusion (D+I)” (Diversiteit en inclusiviteit: noodzaak in de zakenwereld) citeert Nalty meerdere onderzoeken die aantonen dat bedrijven en organisaties met een divers personeels- en ledenbestand en een inclusieve cultuur succesvoller zijn. 

Zo blijkt uit een onderzoek in 2015 onder bijna 400 internationale bedrijven, dat degene met de meeste diversiteit als het gaat om gender en etniciteit en de meeste inspanningen op het gebied van inclusiviteit 170 procent beter scoorden op innovatie en 180 procent beter op aanpassing aan verandering. 

Een onderzoek uit 2017 wees uit dat er een direct verband is tussen diversiteit en inclusiviteit enerzijds en betere zakelijke beslissingen anderzijds. 

Verscheidene onderzoeken laten zien dat de prestaties van een groep verbeteren als er een “buitenstaander” – iemand met een andere sociale identiteit dan de andere leden van een groep – in de groep wordt opgenomen. Waarom? De dynamiek van het groepsdenken is veranderd. 

Onderzoek door een hoogleraar aan de Cornell University heeft aangetoond dat managers van businessunits hun personeel beter weten vast te houden als ze zich richten op inclusiviteit en een sterke relatie opbouwen met alle personeelsleden, niet alleen degenen met wie ze het meest gemeen hebben. 

Kortom: volgens Nalty zijn diversiteit en inclusiviteit niet zomaar leuke ideetjes om over na te denken. Ze zijn van levensbelang voor het voortbestaan en de kracht van een organisatie. 

“Alleen een statement maken is niet genoeg. Als je alleen maar vertrouwt op een statement, verandert er nooit iets,” zegt Nalty. “De toekomst van een organisatie staat of valt met haar vermogen om de omslag naar de 21e eeuw te maken. Het is niet meer genoeg om te vertrouwen op ideeën over diversiteit uit de 20e eeuw. Dit nieuwe gedachtegoed omtrent inclusiviteit vereist dat organisaties zaken anders doen dan in het verleden, niet alleen in woorden, maar ook in daden.” 

Gaylor was voor het eerst bij een Kiwanis-clubvergadering in Los Altos toen hij een jaar of vier, vijf was, als gast van zijn overgrootvader – oud-president van de club en nog steeds lid. Dus toen Gaylor twee jaar nadat hij lid was geworden zelf president werd, wist hij dat er al een inclusieve cultuur in de club heerste. De leden zijn weliswaar ongeveer van dezelfde leeftijd, maar er zijn veel persoonlijke verschillen. 

“Onze club is heel divers,” zegt hij. “Ik ben een Afro-Amerikaan en blank. We hebben latino’s, moslims en joodse leden. En we hebben allemaal een heel verschillende achtergrond. Maar elke donderdag als we bij elkaar komen, hebben we één doel waarop we focussen. En dat vind ik echt fantastisch.” 

Sarasa, die als scholier lid van een Key Club was, sloot zich daarna aan bij de Kiwanis-club in Hemet in Zuid-Californië. Daar was hij twee jaar lang president. Toen hij nadacht over manieren om potentiële nieuwe leden te benaderen, kreeg hij een idee. 

“LGBT-jongeren hebben nu meer dan ooit steun nodig,” zegt hij. “En ik dacht: we slaan twee vliegen in één klap. Daarmee zouden we een heel nieuwe bevolkingsgroep van potentiële leden aanboren die concreet iets willen doen voor hun eigen gemeenschap.” 

Een enquête in 2019 door het Trevor Project, een Amerikaanse organisatie die LGBTQ-jongeren tot 25 jaar steunt met crisishulp en zelfmoordpreventie, laat goed zien waarom die hulp nodig is. De uitkomsten tonen aan dat 71 procent van de LGBTQ-jongeren gediscrimineerd wordt vanwege hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit, dat 71 procent zich het afgelopen jaar minstens twee weken verdrietig of wanhopig had gevoeld en dat 39 procent het afgelopen jaar serieus zelfdoding had overwogen. 

Maar hulp kan ervoor zorgen dat die cijfers dalen. In juni 2019 publiceerden de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie onderzoeksresultaten waaruit bleek dat LGBTQ-jongeren die door minstens één van hun ouders geaccepteerd worden, het afgelopen jaar 40 procent minder vaak zelfmoordpogingen deden. 

Vandaar Sarasa’s nieuwe LGBT+-club! De Kiwanis-club voor Alfabetisering in Zuid-Californië werd in 2019-2020 enthousiast binnengehaald als sponsor door president Doug Chadwick en zijn vrouw Jean. Maar niet iedereen stond meteen achter het idee. 

“De grootste uitdaging werd gevormd door de twijfels die sommigen hadden, zelfs Kiwanis-leden: ‘Waarom moeten we daar een aparte club voor oprichten?’ En er waren enkelen die het moeilijk hadden met het hele concept,” zegt Sarasa. “De harde werkelijkheid is dat het nog steeds een gevoelig onderwerp is.” 

Dat is niet ongewoon, zegt Nalty. Mensen neigen nu eenmaal naar ‘soort zoekt soort’. De meesten van ons discrimineren anderen niet bewust. Er is eerder sprake van onbewuste vooroordelen: aangeleerde, diep ingewortelde stereotypen die ons gedrag onbewust beïnvloeden. 

“Een van de meest voorkomende vooroordelen is dat we ons aangetrokken voelen tot mensen die op ons lijken, met dezelfde interesses, dezelfde achtergrond en dezelfde sociale identiteit,” legt Nalty uit. 

Het probleem is: als we vooral omgaan met mensen die op ons lijken, creëren we een omgeving die ook weer mensen aantrekt die in dat sjabloon passen, zodat anderen continu buitengesloten worden. 

“Er komt een dag,” waarschuwt Nalty, “dat elke club schrikt en zegt: ‘Dit gaat zo niet langer. We hebben niet genoeg leden.’” 

Het is hard werken om onbewuste vooroordelen te overwinnen; daarvoor zijn bewustwording en betrokkenheid nodig. Het gaat niet zomaar; goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. 

“Het begint met bewustwording en uit je comfortzone stappen, interactie met mensen die anders zijn dan jij, een andere sociale identiteit hebben, een andere cultuur, andere gewoonten en voorkeuren,” zegt Nalty. “De waarden van Kiwanis doorkruisen juist allerlei grenzen en culturen en achtergronden. Maar daar moet je doelbewust aan werken.” 

Hoe zet je de eerste stap? 

Kijk naar het tijdstip van de bijeenkomsten. 

Toen voormalig Key Club-lid Stacey Simmons en haar man lid wilden worden van een Kiwanis-club in de regio Washington DC, keken ze eerst rond in hun eigen buurt. Maar die club hield bijeenkomsten op een werkdag tussen de middag. 

“Mensen die aan het begin van hun carrière staan, kunnen er op hun werk niet zomaar even tussenuit,” legt Simmons uit. “Een bijeenkomst van een uur of anderhalf uur betekent twee uur missen op je werk. Dat kan ik niet doen.” 

In plaats daarvan sloten ze zich aan bij een Kiwanis-club in Washington die een speciale commissie heeft voor jonge professionals uit DC, twintigers en dertigers. Deze commissie plant vergaderingen, projecten en sociale bijeenkomsten in de avonden en weekenden, wat handiger is voor jongere mensen die vrijwilligerswerk willen doen. 

Promoot je club via verschillende kanalen. 

De commissie voor jonge professionals in DC maakt haar projecten en evenementen bekend via Meetup. Op die website kun je lid van een groep worden en vervolgens de activiteiten van die groep opzoeken en je ervoor inschrijven. 

“Er zijn mensen die nog nooit van Kiwanis gehoord hebben en ons daar vinden,” zegt Simmons. “Mensen vinden ons op Meetup, gaan naar een evenement en worden dan lid. Daar hebben we al veel succes mee gehad.” 

Kijk eens verder dan de gebruikelijke communicatiemiddelen en ga op zoek naar andere kanalen waarmee je een ander publiek bereikt. 

Schud je vrijwilligersprojecten eens op. 

Als je je hulp richt op verschillende groepen, laat je een grotere verscheidenheid aan personen kennismaken met Kiwanis (en met je clubleden). De club van Sarasa werkt samen met twee jeugdcentra in Zuid-Californië die LGBTQ+-jongeren ondersteunen. Sommigen van deze jongeren hebben tijdelijk onderdak nodig. Daarom zorgt de club voor rugzakken met dagelijkse benodigdheden en dergelijke. 

“Een hygiënepakket, dekens, alles waarmee we LGBT-jongeren kunnen laten zien dat er volwassenen zijn die om hen geven,” zegt Sarasa. “We hebben helaas te maken met een groep jongeren die uit de kast zijn gekomen en het erg moeilijk hebben, omdat ze niet door hun familie worden geaccepteerd. We willen hen een beetje positiviteit bieden, hen laten merken dat ze ertoe doen en dat wij er voor hen zijn.” 

Zorg dat alle leden zich welkom voelen. 

De Kiwanis-club in Vinton, in de Amerikaanse staat Iowa, heeft twee leden die blind zijn. Ray Lough en zijn vrouw hebben sinds 1995 73 pleegkinderen gehad en elf daarvan geadopteerd. Carolyn Hibbs gaf les in braille voor ze met pensioen ging. Beiden zijn ze actief in de club in Vinton; Hibbs was daar president voor één termijn. Hibbs’ overleden man, die aan beide armen en benen verlamd was door een dwarslaesie, was ook een betrokken lid en was een tijd president. 

“We waren dankbaar dat de club keek naar onze mogelijkheden om te helpen, in plaats van naar de beperkingen die de maatschappij ons vaak oplegt,” zegt Hibbs. 

“Ik ben geen verenigingsmens,” zegt Lough. “Maar deze club paste perfect bij mij. De leden zijn echt uniek. Ze doen ontzettend hun best om iedereen erbij te betrekken.” 

Het is de moeite waard om als club diverser, inclusiever te worden. Daardoor ontstaat een nieuwe bron om leden uit te putten, de club krijgt nieuwe energie en inspiratie en bevestigt zijn bestaansrecht. En alle Kiwanis-leden worden beter in dienend leiderschap. 

“Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, die elkaar moeten steunen, ondanks onze verschillen,” zegt Sarasa. “Als Kiwanis-leden moeten we jongeren helpen hun leven te leven in deze soms vreemde wereld.” 


Dit verhaal verscheen eerder in het maart-nummer (2020) van Kiwanis-magazine.

Submit a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s